Haabersti Haldus
call_24h
promo


Meie firmal on pikaaja-line koge-mus elektri-tööde alal, mis võimal-dab meil..

Me teeme väga erineva keerukusega sanitaartehnilisi töid. Suured...

Usaldusväärne ja seadustest lähtuv raamatupida-mine ja kuluarvestus..

Puhastusteenus tagab puhta majaümbruse ja trepikoja. Heakorratööd

Avariiteenus lahendab Teie vee-, kütte- ja elektrivarustuse-ga seotud probleemid.

Korterite veemõõtjate paigaldami-ne ja taatle-mine. Korterisiseseid veemõõtjaid...


Tänukiri Kopli LV poolt!


Tuli välja uus 41's TV saade
"Meie Hoovis"!